skip to Main Content
Contact? mail: info@praktijkliv.nl of bel: 06–21428435
LIV-Breda-therapie-praktijk-Kwaliteit

Beroepen verenigd

Kwaliteit - Registraties en lidmaatschap

Lidmaatschap van beroepsverenigingen betekent dat ik werk volgens de professionele kaders en ethische- en beroepscodes van deze verenigingen. Leden van de verenigingen verplichten zichzelf tot bijscholingen en tot supervisie en intervisie.

NVRG logo

De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie is het kwaliteitsregister en de beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten ; systeemtherapeuten.

Voor meer informatie : www.nvrg.nl

NBGT logo

Nederlandse Beroepsvereniging van Gestalttherapeuten.
Voor meer informatie : www.nbgt.nl

RBCZ logo

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.
V
oor meer informatie : www.rbcz.nu

Klachtenregeling
SCAG logo

Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg.

Voor meer informatie : www.scag.nl

Registratie AGB-register

Registratie in het AGB-register is verplicht als praktijk en zorgverlener. Hierdoor sta ik  als zorgaanbieder landelijk geregistreerd.

AGB-code Zorgverlener : 90-038190

AGB-code Praktijk : 90-016749

Back To Top