skip to Main Content
Contact? mail: info@praktijkliv.nl of bel: 06–21428435

Beroepen verenigd

Kwaliteit - Registraties en lidmaatschap

Lidmaatschap van beroepsverenigingen betekent dat ik werk volgens de professionele kaders en ethische- en beroepscodes van deze verenigingen. Leden van de verenigingen verplichten zichzelf tot bijscholingen en tot supervisie en intervisie.

De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie is het kwaliteitsregister en de beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten ; systeemtherapeuten.

Voor meer informatie : www.nvrg.nl

Beroepsvereniging NVPA, voor gespecialiseerde psychosociaal  therapeuten.
Lidmaatschapsnummer 104665

Voor meer informatie : www.nvpa.org

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.
V
oor meer informatie : www.rbcz.nu

Klachtenregeling

Klachtportaal: klachtenregeling voor zzp’ers en kleinschalige zorgaanbieders I KPZ

Voor meer informatie : klachtenportaalzorg.nl

Registratie AGB-register

Registratie in het AGB-register is verplicht als praktijk en zorgverlener. Hierdoor sta ik  als zorgaanbieder landelijk geregistreerd met de volgende codes:

90038190 (AGB-code Zorgverlener)
90016749 (AGB-code Praktijk)
94108030
94065932

KvK

Kamer van Koophandelnummer:  20154406

BTW-ID nummer:NL001806906B66

Back To Top