skip to Main Content
Contact? mail: info@praktijkliv.nl of bel: 06–21428435

We kunnen er niet bovenover
We kunnen er niet onderdoor
We moeten er wel dwars doorheen !

uit: Wij gaan op Berenjacht

Wanneer EMDR

EMDR is een therapie voor kinderen en volwassenen die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische gebeurtenis. Een gebeurtenis kun je traumatisch noemen als deze als herinnering een blijvend negatief effect heeft op iemands leven, zoals een ongeval, een verlies of een geweldsincident.

Je hebt dan bijvoorbeeld last van :

  • Herinneringen aan de gebeurtenis in de vorm van nare beelden, nachtmerries
  • Fysieke reacties zoals schrikreacties, hoofd-of buikpijn (vooral bij kinderen), moeite met slapen, concentratieproblemen
  • Emotionele reacties zoals prikkelbaarheid, woede uitbarstingen, zich emotioneel terugtrekken, angsten
Werkwijze EMDR

Bij aanvang van de behandeling hebben we uitgebreid aandacht voor de oorzaak en de achtergrond van de klachten die ervaren worden. Hiernaast wordt er een inschatting gemaakt van de persoonlijke draagkracht die belangrijk is voor de behandeling. EMDR is vaak een intensieve therapie die snel werkt. Het is daarom belangrijk dat we ook aandacht hebben voor het leren omgaan met emoties. Indien we starten met een EMDR behandeling zal er gevraagd worden om aan de nare gebeurtenis terug te denken. Dit kan in de vorm van beelden, gedachten en/of gevoelens zijn. Zo wordt er eerst informatie verzameld en hierna kan jou proces van verwerking worden gestart. Dit gebeurd door middel van een afleidende stimulus in de vorm van geluiden door de koptelefoon of door het volgen van de vingers van de therapeut. Hierdoor wordt het ‘informatieverwerkingssysteem’ in je hersenen gestimuleerd. Een EMDR behandeling zorgt meestal voor een stroom van gedachten en beelden die bij je op gang komen. Ook zul je mogelijk gevoelens en lichamelijke sensaties ervaren.

Binnenkort rond ik de opleiding tot EMDR therapeut af, neem contact op zodat ik je kan doorverwijzen naar een collega
Werking EMDR

Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat door de methode het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Tijdens de behandeling zullen de herinneringen aan de gebeurtenis veranderen in die zin dat het de emotionele lading verliest. Ook kunnen de beelden zelf kleiner worden of dat er andere herinneringen van de gebeurtenis naar voren komen die minder heftig ervaren worden. Er kunnen nieuwe gedachten of inzichten ontstaan waardoor er een nieuwe betekenis aan de gebeurtenis gegeven kan worden. Dit alles zorgt ervoor dat de nare gebeurtenis steeds meer een plek krijgt in het levensverhaal van de persoon.

Meer uitleg EMDR bij kinderen 8-12 jaar

Meer uitleg EMDR bij kinderen 12-18 jaar

Meer uitleg EMDR bij volwassenen

Back To Top